Search

Merry #Christmas #Xmas #Boxing Fans 😉🥊🎅🏻

#December #BOXING SCHEDULE 🥊 🥊 2: Dickens v Walsh 🥊 2: Bolotniks v Michel 🥊 2: Egbunike v H.Eubank 🥊 4: Saunders v Murray 🥊 5: Yarde v Arthur 🥊 5: Spence Jr v Danny Garcia 🥊 5: Martinez v Koivula 🥊 5: Martinez v Gomes 🥊 11: Eggington v Theophane 🥊 12: Parker v FA 🥊 12: Joshua v Pulev 🥊 12: Okolie v Glowacki 🥊 12: Bakole v Kuzmin 🥊 12: Fury v Wach 🥊 12: Stevenson v Clary 🥊 12: Verdejo v Nakatani 🥊 13: Goulamirian v Kashinsky 🥊 16: Tszyu v Morgan 🥊 18: Pitters v Richards 🥊 18: Isaac Chamberlain 🥊 18: Canelo v Callum Smith 🥊 18/19: Ryan Garcia v Campbell 🥊 19: Donaire v Rodriguez 🥊 20: Mthalane v Mama 🥊 26: Ito v Mishiro #Boxing 🥊 ThePugilistMag.co.uk 🥊
2 views

07375863494 (+44)

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

©2020 by The Pugilist Mag.